Up+ 0-15岁少儿习性培养中心
人际关系智能
    发布时间: 2018-07-28 14:12    
        指察觉并区分他人的情绪、意向、动机及感觉的能力,包括对脸部表情、声音和动作的敏感性,辨别人际关系的暗示并做出反应的能力。这项能力将有助于孩子学习包括对表情、声音和动作的敏感性,进而可与他人进行有效交往。


                               
UP+阅读            暑期U托班            广电培训            虹鹰武道馆            优蓓芭蕾