Up+ 0-15岁少儿习性培养中心
自我认知智能
    发布时间: 2018-07-31 14:05    
      指个人自我了解、分析反省的能力即有自知之明、清楚自己的价值、有良好发展的自我感觉,有直觉能力、会自我激励、懂得设定目标并自我完成。这项能力将有助于孩子学习了解自己的优缺点、认识自己的情绪、动机、兴趣、愿望以及自尊、自省、自律、自主等。


                                                                        
                                   UP+美术              UP+阅读            想象力英语           南山围棋             广电培训             虹鹰武道馆             小荷作文           苏州爱乐乐团