Up+ 0-15岁少儿习性培养中心
数学逻辑智能
    发布时间: 2018-07-28 17:34    
     指能有效运用数字和推理的能力,这项智能包括对逻辑的方式、关系、陈述、主张、功能及其他相关的抽象概念的敏感性。这项能力将有助于孩子学习计算、分类、概括、推论、假设以及其他相关抽象概念。

                             
UP+ STEAM                  南山围棋                  小荷作文                  UP+阅读
上一个: 语言智能
下一个: 空间智能