Up+ 0-15岁少儿习性培养中心
身体运动智能
    发布时间: 2018-07-28 17:38    
      指善于运用整个身体来表达想法和感觉,以及运用双手灵巧地生产或改造事物的能力。这项智能包括特殊身体技巧如:平衡、协调、敏捷、力量、弹性、速度以及由触觉所引起的能力。

                    
UP+ STEAM          虹鹰武道馆          优蓓芭蕾
上一个: 空间智能
下一个: 音乐智能